Uncategorized Archive

Den beste mobilprodusent

Det er mye som skal til for å bli verdens største mobilprodusent. Man skulle tro de fleste ville tippet riktig på hvem som er størst i dag, men de fleste tar feil. For det

Barn av teknologiens gullalder

Enten vi er ung, voksen eller gammel i dag, er vi alle barn av teknologiens gullalder. Helt fra den spede starten har man utviklet datamaskiner som kan kode et språk bestående av nuller og